Debat Sinar
Mohamad Abu Bakar mempengerusikan Debat Sinar disertai Saifuddin Abdullah (kiri) dan Salahuddin Ayub malam tadi.
Setiap panel diminta membahaskan tajuk Demonstrasi Jalanan: Meruntuh atau Mengukuh Demokrasi mengikut pandangan masing-masing.

SALAHUDDIN: Saya bermula dengan firman ALLAH SWT yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, bawalah keteranganketerangan yang membawa kebenaran dan katakan jika kamu betul termasuk dalam kalangan orang-orang yang benar.

Ayat ini memiliki falsafah dan satu dimensi dakwah, politik yang kalau kita hujah dalam kerangka ilmu memberi keizinan dan ruang bahawa Nabi SAW tidak pernah menyekat kebebasan rakyat yang dipimpin sama ada orang Islam, Yahudi dan Nasrani untuk berhujah ketika itu untuk datang dan berhujah dan memberikan ruang untuk mereka berdiskusi dalam apa bentuk sekalipun.
Dalam kerangka ini, saya melihat bahawa dalam konteks negara kita sendiri, setelah saya meneliti beberapa artikel penting dan buku-buku yang dirujuk oleh para sarjana pada hari ini, sebagai contoh, politik kenegaraan Malaysia dan prinsip perlembagaan dan politik dalam negara kita.
Kita menyaksikan negara kita juga sarat dengan pengalaman bagaimana budaya bangsa kita sendiri telah memulakan politik jalanan.