Nuffnang

Pengikut

ZAKRI ALI

0
sumber :-

ZAKRI ALI


Ada masanya Profesor harus disekolahkan!

Posted: 12 Dec 2015 08:45 PM PST


Tuan Profesor, Universiti itu Bukan (Parti) Kamu Yang Punya Posted on Saturday, December 12 @ 10:38:11 MYT by Reformis Oleh HAZMAN BAHAROM

Saya membaca dan meneliti bersama perasaan yang bercampur-baur kenyataanProfesor Sahol Hamid Abu Bakar, Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) berhubung penglibatan tenaga kerja serta mahasiswa universiti tersebut di Perhimpunan Agung UMNO (PAU) 2015.

Terdapat beberapa perkara yang meresahkan saya, dan saya yakin ramai juga anak Malaysia lain yang risau akan beberapa perkembangan terbaharu di PAU kali ini—seperti kualiti perbahasan yang kian merosot, krisis berhubung dana awam yang tidak serius diselesaikan, isu integriti Perdana Menteri yang meragukan, dan pelbagai isu lagi.

Tetapi kenyataan Prof Sahol di laman sosial itu sewajarnya lebih meresahkan kita, terutamanya semua yang memiliki impian untuk kemajuan institusi ilmu di Malaysia bukan sahaja dari sudut material, tetapi juga membina masyarakat madani serta peradaban.

Masa depan negara ini terletak bukan lagi kepada aristokrat-aristokrat tua, tetapi kepada anak-anak muda yang sedang menadah ilmu di universiti dan pusat-pusat pengajian tinggi lainnya pada masa sekarang. Terdapat beberapa isu yang, saya kira, wajar menjadi perhatian kita. Pertama, kegagalan untuk membezakan di antara kerajaan yang memerintah dengan parti politik yang menjadi kerajaan tersebut tidak sepatutnya berlaku untuk seorang bertaraf profesor.

Kedua, hakikat bahawa seorang profesor tidak memahami makna dan tujuan kewujudan sebuah universiti merupakan satu masalah besar. Ketiga, membawa secara aktif sebuah universiti bersama warganya atas nama "universiti" (bezakan dengan terlibat aktif sebagai "individu") untuk berpartisipasi dalam program parti politik adalah salah satu jalan menuju kebantutan, malah mungkin sekali, bakal membunuh demokrasi serta pengertiannya dalam kalangan warga universiti tersebut.

Di laman-laman sosial, sudah ramai yang membantah atas dasar pertama tadi. Justeru, melalui tulisan ini, saya akan berfokus kepada noktah kedua dan ketiga-iaitu kepentingan memahami makna dan tujuan sebuah universiti.

Seterusnya, kewujudan universiti vis-à-vis proses pendemokrasian serta membentuk masyarakat berautonomi tidak boleh kita pandang remeh. Sebab itulah, pelestarian demokrasi sebagai salah satu matlamat universiti wajar dipelihara dan terus-terusan disegarkan-kerana peluang sebuah masyarakat menjadi autoritarian sentiasa terbuka luas. Perlakuan sengaja membawa sebuah institusi yang kompleks (yakni, universiti) bergiat aktif dengan program kepartian adalah sesuatu yang mencabul esensi demokratik yang sewajarnya dijulang universiti itu sendiri. Penglibatan UiTM atas kapasiti "universiti dan warganya" di PAU sewajarnya dibidas serta dikesali kita semua, bersama-sama dengan kenyataan Prof Sahol tersebut.

Melalui tulisan ini, saya akan meninjau ringkas akan peri makna serta tujuan universiti wujud, dan menunjukkan bahawa perlakuan yang dilakukan UiTM di PAU ketika ini adalah satu pengkhianatan kepada maknanya sendiri. Seterusnya, saya akan huraikan lagi kepentingan universiti dalam mewujudkan masyarakat demokratik nan lestari, yang seharusnya sentiasa dipelihara di tengah-tengah masyarakat kita yang berpotensi berubah menuju autoritarianisme.

Makna dan Tujuan Peradaban manusia adalah sesuatu yang sentiasa mengalami perubahan, dan apa yang bakal dicapainya bergantung kepada bagaimana ia merespon kepada pembolehubah di sekelilingnya, yang juga sentiasa mendefinisikan kewujudannya.

Dari situlah, kita dapat melihat mengapa manusia yang memiliki peradaban (difahami dengan ciri-ciri yang dihurai Arnold Toynbee dan Oswald Spengler) akan memiliki bukan sahaja kebudayaan material, tetapi juga budaya ilmiah-yang boleh juga dikategorikan bersama kumpulan longgar "budaya tinggi".

Kebudayaan ini lahir daripada pemerhatian serta proses pembiasaan diri mereka terhadap dunia dan seisinya, dan dalam proses tersebut mereka meneroka ilmu melalui pendefinisian serta pemahaman yang tidak akan berakhir, sentiasa berlaku.

Hal ini dapat dilihat menerusi pencapaian-pencapaian peradaban yang berbeza, seperti Babylon dengan data astronomi mereka yang sebahagiannya membantu Ptolemy dalam kajiannya; atau Mesir Purba dengan seni bina serta sistem pengairan, Yunani dengan teater, demokrasi, serta falsafahnya; dan bermacam-macam lagi.

Sepanjang perjalanan sejarah, manusia kemudiannya memahami akan kepentingan pelbagai cabang ilmu yang berbeza, serta semua bidang itu wajar diperturunkan kepada generasi selepasnya bersama kapasiti untuk mereka pula mengembangkan ilmu tersebut. Justeru wujudlah idea penginstitusian pengajian, pengajian formal dalam bidang-bidang keilmuan, yang mana warga tempat atau kumpulan tersebut aktif berfikir bagi mengembangkan lagi sempadan keilmuan sedia ada.

Perkara ini dapat dilihat melalui banyak sekali contoh pada zaman silam, umpamanya Academy Plato di Athens, Bayt al-Hikmah di Baghdad, serta Akademi Diraja di negara-negara Eropah selepas Pencerahan, ketika fajar industrialisasi sedang menyingsing. Kesemua institusi ilmu ini, di samping memerlukan tenaga kerja yang komited serta terpelajar, perlu juga dijamin kebebasan serta ruang seluas-luasnya supaya kreativiti institusi tersebut mekar dan hidup.

Dari sini akan lahirnya idea-idea baharu yang berpotensi menggerakkan kemanusiaan, biarpun menongkah arus politiko-ekonomi tempat dan zaman.

Sebab itulah, jika kita lihat sarjana zaman silam, daripada Socrates sehingga Imam al-Nawawi, hampir semuanya kritis terhadap para pemerintah. Walaupun banyak yang menjadi penasihat pemerintah, tetapi tidaklah mereka akan menyokong segala apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka.

Berbalik kepada persoalan penglibatan aktif UiTM di PAU 2015, seperkara yang harus kita kritisi dan bimbangi sekarang adalah bagaimana penglibatan ini akan berpotensi menutup ruang untuk warga universiti tersebut supaya bebas dengan pilihan mereka, yang seterusnya akan menyempitkan ruang kebebasan asasi mereka untuk memilih. Hal ini, antara lain, akan mencabul makna universiti itu sendiri yang sewajarnya memberi pilihan kepada warganya untuk berbeza sesama sendiri, terutamanya dalam perkara berkaitan politik kepartian.

Dengan menggunakan jawatan Naib Canselor dan nama universiti secara terang-terangan mengumumkan kepada sarwa jagat bahawa UiTM akan menyertai PAU, bukankah itu akan menunjukkan bahawa seolah-olah UiTM itu rasmi berada di bawah UMNO? Jika hal sedemikian berlaku, bagaimana pula dengan warga universiti yang secara politik tidak menyokong UMNO atau BN? Kita harus ingat, bahawasanya untuk mengekalkan kebebasan berpendapat dan berfikir, satu ruang yang harus dijaga juga ialah hak untuk setiap warga tidak merasa dipinggirkan. Sepertimana renungan filasuf Jeremy Waldron ketika membidas "hate speech" melalui The Harm in Hate Speech, seperkara penting dalam sebuah masyarakat demokratik berbilang bangsa dan agama, ialah hak setiap individu untuk tidak dipinggirkan melalui peminggiran berasaskan identiti atau pilihannya sendiri.

Apatah lagi jika pilihan yang sepatutnya dibiarkan bebas dipilih berpandukan damir setiap individu itu pula diinstitusikan.

Apakah UiTM selepas ini mampu menjadi inklusif kepada pensyarah dan mahasiswa dengan pandangan yang pelbagai, selepas secara "rasmi" terlibat dengan program suatu parti politik melalui Naib Canselornya sendiri?

Untuk merealisasi makna universiti sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan penyelidikan, hakikat yang wajib kita tahu adalah kita mestilah menjaga ruang-ruang kebebasan agar sifat inklusif dapat dikekalkan dan diperkukuh. Hanya dengan cara inilah, keilmuan mampu dirangsang ke takah yang lebih tinggi lagi.

Dari sudut ini, saya dapat katakan bahawa tindakan Prof Sahol membawa UiTM serta warganya ke PAU 2015 ini adalah terang-terang satu pengkhianatan kepada makna serta tujuan sebuah universiti.

Universiti dan Demokrasi Dalam sebuah negara-bangsa moden, seperkara yang tidak boleh kita pandang remeh adalah peranan institusi pendidikan dalam menyediakan kepada rakyatnya keperluan untuk menjadi warganegara yang berkesedaran tinggi.

Dengan "kesedaran", saya maksudkan upaya untuk sedar tanggungjawab serta hak masing-masing seiring dengan undang-undang dan semangat demokrasi.

Antara perkara yang diperlukan untuk sebuah negara demokrasi berfungsi dengan stabil dan baik adalah rakyat yang berpengetahuan serta memiliki ruang memilih.

Ruang memilih ini pula, mestilah dipastikan selamat sepenuhnya-yakni tiada kes seperti jika menyokong atau tidak menyokong sesuatu parti, ada ancaman yang akan menimpa seperti dibuang kerja dan sebagainya.

Selain daripada ruang yang harus dipastikan selamat ("kebebasan negatif" seperti dalam penelitian Isaiah Berlin), sebuah demokrasi yang berfungsi mesti juga memiliki warganegara yang berupaya berfikir sendiri dan bertindak secara matang. Di sinilah juga peranan institusi pengajian tinggi.

Antara persoalan penting yang perlu dijawab adalah: (1) "mengapa kita memerlukan demokrasi yang berfungsi, bukan sekadar demokrasi?" dan (2) "mengapa universiti yang harus berperanan, bukan institusi lain?"

Pertama, terdapat banyak negara di dunia yang secara prinsip dan institusinya, wujud demokrasi, tetapi bukan demokrasi yang berfungsi.

Antara penyebab kegagalan demokrasi di negara tersebut untuk berfungsi, adalah kawalan pemerintah terhadap perjalanan proses demokratik, ketidakupayaan masyarakat memilih akibat ancaman atau kebergantungan, pengurusan proses demokratik yang lemah, dan pelbagai lagi.

Antara contoh yang jelas ialah Mesir pasca-penggulingan Presiden Morsi. Justeru, kita boleh katakan bahawa kalaupun institusi demokratik wujud di negara berkenaan, tetapi negara tersebut bukanlah memiliki demokrasi dalam erti kata sebenar.

Hal ini kerana, perkara-perkara luar institusi demokrasi itu akan masih membantutkan perjalanan demokrasi negara tersebut. Begitulah juga halnya jika sebuah universiti dibawa secara jelas untuk berada di bawah sebuah parti politik.

Kita harus ingat, bahawa untuk memainkan peranan sebagai pendidik masyarakat yang kemudiannya akan berpartisipasi dalam proses demokratik negara, universiti sebagai institusi itu sendiri yang harus dahulu memastikan warganya memahami demokrasi yang berfungsi-antaranya dengan cara tidak terlibat sebagai institusi dalam program parti politik.

Apakah institusi pengajian tinggi jika tidak menjadi contoh kepada setiap individu tentang nilai seperti menjadi neutral dan tidak berada di pihak mana-mana pun? Sekali gus, pendekatan ini akan juga memperkasa mahasiswa untuk berfikir dan memilih sendiri parti politiknya, dan inilah salah satu jalan menuju demokrasi yang berfungsi.

Maka, dengan terlibat dengan PAU 2015, UiTM secara jelas sedang melumpuhkan lagi proses demokrasi negara kita. Kedua, universiti harus memainkan peranan kerana di situlah pendidikan peringkat tinggi, yang akan mendefinisikan nilai kewarganegaraan kepada setiap generasi.

Mahasiswa universitilah yang akan kemudiannya keluar ke lapangan menjadi aktivis masyarakat, pekerja profesional, pendidik, serta banyak lagi profesion yang penting. Disebabkan itu, mereka mesti menjadi warganegara yang sentiasa cakna dan aktif terlibat dalam proses demokratik negara-dan di sinilah, universiti sepatutnya mengajarkan nilai-nilai menangani perbezaan pandangan, kerana itulah esensi penting demokrasi.

Salah satu cara mengajarkan nilai ini, pastinya adalah dengan sikap tidak mencampuri ruang kebebasan memilih warga universiti berkait parti politik. Sekali lagi, perbuatan membawa sebuah "universiti" ke acara seperti PAU, pastinya merupakan satu simbol ketidakbebasan universiti itu sendiri, serta kegagalannya mengajarkan nilai demokratik kepada pewaris negara kita-golongan belia yang nantinya akan mengisi ruang-ruang penting negara.

Adalah amat rugi dan berbahaya, khususnya buat rakyat marhaen, jika generasi muda bakal-bakal birokrat ini gagal menghayati nilai demokratik akibat kegagalan universitinya sendiri untuk memaparkan nilai tersebut. Kesimpulan Saya tidak ada masalah jika secara peribadi,

Profesor Sahol menyokong dan aktif dalam UMNO, kerana itu hak demokratik beliau. Begitu juga hak demokratik setiap warga UiTM baik staf ataupun mahasiswanya untuk aktif dalam mana-mana parti. Ini negara demokratik, dan pilihan setiap individu kita raikan.

Tetapi malapetaka besar lagi bala bencana-lah halnya apabila sebuah institusi ilmu dibawa untuk terlibat aktif dalam program sebuah parti politik oleh Naib Canselornya sendiri. Justeru, Tuan Profesor, universiti itu bukan (parti) kamu yang punya!


Posted by mountdweller.

Tuan Profesor, Universiti itu Bukan (Parti) Kamu Yang Punya Posted on Saturday, December 12 @ 10:38:11 MYT by Reformis Oleh HAZMAN BAHAROM

Saya membaca dan meneliti bersama perasaan yang bercampur-baur kenyataanProfesor Sahol Hamid Abu Bakar, Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) berhubung penglibatan tenaga kerja serta mahasiswa universiti tersebut di Perhimpunan Agung UMNO (PAU) 2015.

Terdapat beberapa perkara yang meresahkan saya, dan saya yakin ramai juga anak Malaysia lain yang risau akan beberapa perkembangan terbaharu di PAU kali ini—seperti kualiti perbahasan yang kian merosot, krisis berhubung dana awam yang tidak serius diselesaikan, isu integriti Perdana Menteri yang meragukan, dan pelbagai isu lagi.

Tetapi kenyataan Prof Sahol di laman sosial itu sewajarnya lebih meresahkan kita, terutamanya semua yang memiliki impian untuk kemajuan institusi ilmu di Malaysia bukan sahaja dari sudut material, tetapi juga membina masyarakat madani serta peradaban.

Masa depan negara ini terletak bukan lagi kepada aristokrat-aristokrat tua, tetapi kepada anak-anak muda yang sedang menadah ilmu di universiti dan pusat-pusat pengajian tinggi lainnya pada masa sekarang. Terdapat beberapa isu yang, saya kira, wajar menjadi perhatian kita. Pertama, kegagalan untuk membezakan di antara kerajaan yang memerintah dengan parti politik yang menjadi kerajaan tersebut tidak sepatutnya berlaku untuk seorang bertaraf profesor.

Kedua, hakikat bahawa seorang profesor tidak memahami makna dan tujuan kewujudan sebuah universiti merupakan satu masalah besar. Ketiga, membawa secara aktif sebuah universiti bersama warganya atas nama "universiti" (bezakan dengan terlibat aktif sebagai "individu") untuk berpartisipasi dalam program parti politik adalah salah satu jalan menuju kebantutan, malah mungkin sekali, bakal membunuh demokrasi serta pengertiannya dalam kalangan warga universiti tersebut.

Di laman-laman sosial, sudah ramai yang membantah atas dasar pertama tadi. Justeru, melalui tulisan ini, saya akan berfokus kepada noktah kedua dan ketiga-iaitu kepentingan memahami makna dan tujuan sebuah universiti.

Seterusnya, kewujudan universiti vis-à-vis proses pendemokrasian serta membentuk masyarakat berautonomi tidak boleh kita pandang remeh. Sebab itulah, pelestarian demokrasi sebagai salah satu matlamat universiti wajar dipelihara dan terus-terusan disegarkan-kerana peluang sebuah masyarakat menjadi autoritarian sentiasa terbuka luas. Perlakuan sengaja membawa sebuah institusi yang kompleks (yakni, universiti) bergiat aktif dengan program kepartian adalah sesuatu yang mencabul esensi demokratik yang sewajarnya dijulang universiti itu sendiri. Penglibatan UiTM atas kapasiti "universiti dan warganya" di PAU sewajarnya dibidas serta dikesali kita semua, bersama-sama dengan kenyataan Prof Sahol tersebut.

Melalui tulisan ini, saya akan meninjau ringkas akan peri makna serta tujuan universiti wujud, dan menunjukkan bahawa perlakuan yang dilakukan UiTM di PAU ketika ini adalah satu pengkhianatan kepada maknanya sendiri. Seterusnya, saya akan huraikan lagi kepentingan universiti dalam mewujudkan masyarakat demokratik nan lestari, yang seharusnya sentiasa dipelihara di tengah-tengah masyarakat kita yang berpotensi berubah menuju autoritarianisme.

Makna dan Tujuan Peradaban manusia adalah sesuatu yang sentiasa mengalami perubahan, dan apa yang bakal dicapainya bergantung kepada bagaimana ia merespon kepada pembolehubah di sekelilingnya, yang juga sentiasa mendefinisikan kewujudannya.

Dari situlah, kita dapat melihat mengapa manusia yang memiliki peradaban (difahami dengan ciri-ciri yang dihurai Arnold Toynbee dan Oswald Spengler) akan memiliki bukan sahaja kebudayaan material, tetapi juga budaya ilmiah-yang boleh juga dikategorikan bersama kumpulan longgar "budaya tinggi".

Kebudayaan ini lahir daripada pemerhatian serta proses pembiasaan diri mereka terhadap dunia dan seisinya, dan dalam proses tersebut mereka meneroka ilmu melalui pendefinisian serta pemahaman yang tidak akan berakhir, sentiasa berlaku.

Hal ini dapat dilihat menerusi pencapaian-pencapaian peradaban yang berbeza, seperti Babylon dengan data astronomi mereka yang sebahagiannya membantu Ptolemy dalam kajiannya; atau Mesir Purba dengan seni bina serta sistem pengairan, Yunani dengan teater, demokrasi, serta falsafahnya; dan bermacam-macam lagi.

Sepanjang perjalanan sejarah, manusia kemudiannya memahami akan kepentingan pelbagai cabang ilmu yang berbeza, serta semua bidang itu wajar diperturunkan kepada generasi selepasnya bersama kapasiti untuk mereka pula mengembangkan ilmu tersebut. Justeru wujudlah idea penginstitusian pengajian, pengajian formal dalam bidang-bidang keilmuan, yang mana warga tempat atau kumpulan tersebut aktif berfikir bagi mengembangkan lagi sempadan keilmuan sedia ada.

Perkara ini dapat dilihat melalui banyak sekali contoh pada zaman silam, umpamanya Academy Plato di Athens, Bayt al-Hikmah di Baghdad, serta Akademi Diraja di negara-negara Eropah selepas Pencerahan, ketika fajar industrialisasi sedang menyingsing. Kesemua institusi ilmu ini, di samping memerlukan tenaga kerja yang komited serta terpelajar, perlu juga dijamin kebebasan serta ruang seluas-luasnya supaya kreativiti institusi tersebut mekar dan hidup.

Dari sini akan lahirnya idea-idea baharu yang berpotensi menggerakkan kemanusiaan, biarpun menongkah arus politiko-ekonomi tempat dan zaman.

Sebab itulah, jika kita lihat sarjana zaman silam, daripada Socrates sehingga Imam al-Nawawi, hampir semuanya kritis terhadap para pemerintah. Walaupun banyak yang menjadi penasihat pemerintah, tetapi tidaklah mereka akan menyokong segala apa yang dilakukan oleh pemerintah mereka.

Berbalik kepada persoalan penglibatan aktif UiTM di PAU 2015, seperkara yang harus kita kritisi dan bimbangi sekarang adalah bagaimana penglibatan ini akan berpotensi menutup ruang untuk warga universiti tersebut supaya bebas dengan pilihan mereka, yang seterusnya akan menyempitkan ruang kebebasan asasi mereka untuk memilih. Hal ini, antara lain, akan mencabul makna universiti itu sendiri yang sewajarnya memberi pilihan kepada warganya untuk berbeza sesama sendiri, terutamanya dalam perkara berkaitan politik kepartian.

Dengan menggunakan jawatan Naib Canselor dan nama universiti secara terang-terangan mengumumkan kepada sarwa jagat bahawa UiTM akan menyertai PAU, bukankah itu akan menunjukkan bahawa seolah-olah UiTM itu rasmi berada di bawah UMNO? Jika hal sedemikian berlaku, bagaimana pula dengan warga universiti yang secara politik tidak menyokong UMNO atau BN? Kita harus ingat, bahawasanya untuk mengekalkan kebebasan berpendapat dan berfikir, satu ruang yang harus dijaga juga ialah hak untuk setiap warga tidak merasa dipinggirkan. Sepertimana renungan filasuf Jeremy Waldron ketika membidas "hate speech" melalui The Harm in Hate Speech, seperkara penting dalam sebuah masyarakat demokratik berbilang bangsa dan agama, ialah hak setiap individu untuk tidak dipinggirkan melalui peminggiran berasaskan identiti atau pilihannya sendiri.

Apatah lagi jika pilihan yang sepatutnya dibiarkan bebas dipilih berpandukan damir setiap individu itu pula diinstitusikan.

Apakah UiTM selepas ini mampu menjadi inklusif kepada pensyarah dan mahasiswa dengan pandangan yang pelbagai, selepas secara "rasmi" terlibat dengan program suatu parti politik melalui Naib Canselornya sendiri?

Untuk merealisasi makna universiti sebagai pusat kecemerlangan ilmu dan penyelidikan, hakikat yang wajib kita tahu adalah kita mestilah menjaga ruang-ruang kebebasan agar sifat inklusif dapat dikekalkan dan diperkukuh. Hanya dengan cara inilah, keilmuan mampu dirangsang ke takah yang lebih tinggi lagi.

Dari sudut ini, saya dapat katakan bahawa tindakan Prof Sahol membawa UiTM serta warganya ke PAU 2015 ini adalah terang-terang satu pengkhianatan kepada makna serta tujuan sebuah universiti.

Universiti dan Demokrasi Dalam sebuah negara-bangsa moden, seperkara yang tidak boleh kita pandang remeh adalah peranan institusi pendidikan dalam menyediakan kepada rakyatnya keperluan untuk menjadi warganegara yang berkesedaran tinggi.

Dengan "kesedaran", saya maksudkan upaya untuk sedar tanggungjawab serta hak masing-masing seiring dengan undang-undang dan semangat demokrasi.

Antara perkara yang diperlukan untuk sebuah negara demokrasi berfungsi dengan stabil dan baik adalah rakyat yang berpengetahuan serta memiliki ruang memilih.

Ruang memilih ini pula, mestilah dipastikan selamat sepenuhnya-yakni tiada kes seperti jika menyokong atau tidak menyokong sesuatu parti, ada ancaman yang akan menimpa seperti dibuang kerja dan sebagainya.

Selain daripada ruang yang harus dipastikan selamat ("kebebasan negatif" seperti dalam penelitian Isaiah Berlin), sebuah demokrasi yang berfungsi mesti juga memiliki warganegara yang berupaya berfikir sendiri dan bertindak secara matang. Di sinilah juga peranan institusi pengajian tinggi.

Antara persoalan penting yang perlu dijawab adalah: (1) "mengapa kita memerlukan demokrasi yang berfungsi, bukan sekadar demokrasi?" dan (2) "mengapa universiti yang harus berperanan, bukan institusi lain?"

Pertama, terdapat banyak negara di dunia yang secara prinsip dan institusinya, wujud demokrasi, tetapi bukan demokrasi yang berfungsi.

Antara penyebab kegagalan demokrasi di negara tersebut untuk berfungsi, adalah kawalan pemerintah terhadap perjalanan proses demokratik, ketidakupayaan masyarakat memilih akibat ancaman atau kebergantungan, pengurusan proses demokratik yang lemah, dan pelbagai lagi.

Antara contoh yang jelas ialah Mesir pasca-penggulingan Presiden Morsi. Justeru, kita boleh katakan bahawa kalaupun institusi demokratik wujud di negara berkenaan, tetapi negara tersebut bukanlah memiliki demokrasi dalam erti kata sebenar.

Hal ini kerana, perkara-perkara luar institusi demokrasi itu akan masih membantutkan perjalanan demokrasi negara tersebut. Begitulah juga halnya jika sebuah universiti dibawa secara jelas untuk berada di bawah sebuah parti politik.

Kita harus ingat, bahawa untuk memainkan peranan sebagai pendidik masyarakat yang kemudiannya akan berpartisipasi dalam proses demokratik negara, universiti sebagai institusi itu sendiri yang harus dahulu memastikan warganya memahami demokrasi yang berfungsi-antaranya dengan cara tidak terlibat sebagai institusi dalam program parti politik.

Apakah institusi pengajian tinggi jika tidak menjadi contoh kepada setiap individu tentang nilai seperti menjadi neutral dan tidak berada di pihak mana-mana pun? Sekali gus, pendekatan ini akan juga memperkasa mahasiswa untuk berfikir dan memilih sendiri parti politiknya, dan inilah salah satu jalan menuju demokrasi yang berfungsi.

Maka, dengan terlibat dengan PAU 2015, UiTM secara jelas sedang melumpuhkan lagi proses demokrasi negara kita. Kedua, universiti harus memainkan peranan kerana di situlah pendidikan peringkat tinggi, yang akan mendefinisikan nilai kewarganegaraan kepada setiap generasi.

Mahasiswa universitilah yang akan kemudiannya keluar ke lapangan menjadi aktivis masyarakat, pekerja profesional, pendidik, serta banyak lagi profesion yang penting. Disebabkan itu, mereka mesti menjadi warganegara yang sentiasa cakna dan aktif terlibat dalam proses demokratik negara-dan di sinilah, universiti sepatutnya mengajarkan nilai-nilai menangani perbezaan pandangan, kerana itulah esensi penting demokrasi.

Salah satu cara mengajarkan nilai ini, pastinya adalah dengan sikap tidak mencampuri ruang kebebasan memilih warga universiti berkait parti politik. Sekali lagi, perbuatan membawa sebuah "universiti" ke acara seperti PAU, pastinya merupakan satu simbol ketidakbebasan universiti itu sendiri, serta kegagalannya mengajarkan nilai demokratik kepada pewaris negara kita-golongan belia yang nantinya akan mengisi ruang-ruang penting negara.

Adalah amat rugi dan berbahaya, khususnya buat rakyat marhaen, jika generasi muda bakal-bakal birokrat ini gagal menghayati nilai demokratik akibat kegagalan universitinya sendiri untuk memaparkan nilai tersebut. Kesimpulan Saya tidak ada masalah jika secara peribadi,

Profesor Sahol menyokong dan aktif dalam UMNO, kerana itu hak demokratik beliau. Begitu juga hak demokratik setiap warga UiTM baik staf ataupun mahasiswanya untuk aktif dalam mana-mana parti. Ini negara demokratik, dan pilihan setiap individu kita raikan.

Tetapi malapetaka besar lagi bala bencana-lah halnya apabila sebuah institusi ilmu dibawa untuk terlibat aktif dalam program sebuah parti politik oleh Naib Canselornya sendiri. Justeru, Tuan Profesor, universiti itu bukan (parti) kamu yang punya!


Posted by mountdweller.

Anak muda muak bukan angkara pensyarah - Oleh Ahmad Fadhli Umar Aminolhuda

Posted: 12 Dec 2015 08:00 PM PST


Farhan-Khairuddin
Adakah mereka tidak sedar bahawa kos bebanan hidup rakyat dan mahasiswa semakin parah?


Perhimpunan Agong Umno (PAU15) tahun ini digemparkan dengan suara lantang seorang mahasiswa Universiti Awam yang juga merupakan Presiden Majlis Mahasiswa UKM. Farhan Khairuddin dengan lantangnya menyebut tentang dua perkara yang menjadi antara satu highlight besar dalam PAU15 ini.

Perkara pertama yang disebut oleh Saudara Farhan ialah mengenai kemenangan besar Aspirasi iaitu kumpulan mahasiswa pro-UMNO di kampus Universiti Awam(UA) dan keduanya mengenai gesaan beliau kepada kerajaan untuk memantau para pensyarah yang menentang polisi atau dasar kerajaan Barisan Nasional.

Saranan saya pada beliau dan seluruh mahasiswa tanpa mengira blok ideologi kepartian mahupun non-partisan, hentikanlah budaya mencandu pemikiran mahasiswa dan sebaliknya berdepanlah dengan realiti yang sedang menimpa masyarakat dan anak muda bagi menghentikan segala kerosakan dan menghentikan dasar yg terus menekan ekonomi rakyat. Anak muda sudah muak dengan kerajaan UMNO bukan kerana para pensyarah yang cenderung menentang kerajaan UMNO-BN tapi kerana kezaliman kerajaan yang mungkin Saudara lupa atau menutup mata.

Beberapa persoalan ingin saya lontar pada mereka. Adakah mereka tidak sedar bahawa kos bebanan hidup rakyat dan mahasiswa semakin parah? Dengan kenaikan kos-kos pengajian universiti? Adakah mereka tidak sedar tambang ERL dan Komuter akan dinaikkan melebihi 50%? 

Adakah mereka juga mungkin tidak sedar bahawa tol, tarif elektrik, dan keperluan utama rakyat yang lain juga akan mengalami peningkatan yang akhirnya bakal memiskinkan lagi 70% rakyat yang berpendapatan sederhana kebawah?

Maka dengan ini, saya ingin mengajak mereka dan seluruh mahasiswa Malaysia bersama-sama 'menghasut' sahabat-sahabat mahasiswa untuk terus hentikan segala kezaliman ini demi generasi kita dan negara. Ayuh, HENTIKAN SEGALA KEZALIMAN UMNO BARISAN NASIONAL.

Ahmad Fadhli Umar Aminolhuda ialah Pengerusi Persatuan Pelajar UM

Di atas kepercayaan kebebasan bersuara tanpa wasangka, FMT cuba untuk berkongsi pandangan dengan pihak ketiga. Artikel yang disiarkan ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak mempunyai kaitan dengan FMT

 

Musim perhimpunan...wang dimana mana untuk menutup mulut perwakilan ??

Posted: 12 Dec 2015 07:30 PM PST

EXCO Pemuda UMNO kutuk Syed Hamid Albar - FMT Reporters

Posted: 12 Dec 2015 07:00 PM PST


nazir

Nazir Husin mendakwa Syed Hamid sombong dan tidak tahu menghormati orang lain dan menasihatkan beliau duduk rumah jaga cucu.

PETALING JAYA: Seorang EXCO Pemuda UMNO mengutuk Tan Sri Syed Hamid Albar dkerana menuduh Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai menteri yang sombong dan bongkak.

Nazir Husin Akhbar Hussin yang mempertahankan Ismail Sabri berkata, Syed Hamid sebenarnya yang tidak disukai kerana sombong, bongkak dan tidak tahu menghormati orang lain. Katanya, ia berdasarkan pengalamannya ketika Syed Hamid yang ketika itu Menteri Dalam Negeri.

"Pengalaman saya sendiri sewaktu Tan Sri Syed Hamid Menteri KDN. Habis dia gaduh dengan semua pegawai dan bagaimana dia mendongak langit dan menyombong," tulisnya di Facebook.

Nazir Husin turut mempersoalkan sumbangan yang diberikan Syed Hamid sepanjang beliau menjadi menteri.
"Pada saya, Tan Sri patut duduk rumah jaga cucu. Dah tak perlu la sibuk-sibuk nak pegang apa-apa jawatan dan tak perlu nak mengata menteri lain tak betul.

"Satu jari awak menuding kepada orang lain empat lagi masih menuding pada awak semula . Tak perlu komen, cukup saya katakan, saya lagi meluat dengan komen awak Tan Sri. Patut dah berumur tu patut lebih matang dan bijak mengawal emosi bukannya nak sentap. Buang la ego tu meluat orang muda tengok," tulisnya.

Nazir Husin berkata, berbanding Syed Hamid, Ismail Sabri seorang yang peramah dan mudah didekati semua lapisan masyarakat, mendengar pandangan serta mahu memperjuangkan isu anak-anak muda, ekonomi bangsa Melayu dan sedia turun padang berjumpa rakyat.

Baru-baru ini, Syed Hamid yang juga Pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD) memuat naik status di Facebook yang mengkritik seorang menteri yang didakwanya sombong dan suka menunjuk jawatan di khalayak ramai.

"Kalau saya jadi pengundi, saya tidak mengundi menteri macam ini. Buat orang benci pada kerajaan sahaja. malu kerajaan sahaja. Pada hal masa saya menteri dia tidak ada jawatan pun," tulis Syed Hamid.

Ramai yang beranggapan kritikan itu ditujukan kepada Menteri Belia dan Sukan, Khairy Jamaluddin tetapi Syed Hamid menafikannya dan mendedahkan kritikan itu ditujukan kepada Ismail Sabri.

Difahamkan perselisihan faham itu berkaitan dengan saranan supaya kerajaan mengkaji semula kenaikan tambang pengangkutan awam yang berkuatkuasa 2 Disember lalu.


FMT.

Asal bukan UMNO dan yg sewaktu dengannya!

Posted: 12 Dec 2015 06:30 PM PST

Jalak Lenteng's photo.

Demi rakyat yg ditindas & dizalimi ..
Demi generasi mendatang..
Korang undilah sape saje ...
Asal bukan UMNO dan yg sewaktu dengannya!

Zaid Ibrahim saran PKR tinggalkan Pas Khairil Ashraf

Posted: 12 Dec 2015 06:00 PM PST


zaid-ibrahim,pas-pkr

Jika UMNO menyokong Pas dan Pas bekerjasama dengan UMNO, adakah bermakna PKR juga menyokong UMNO?

PETALING JAYA : PKR disaran supaya meninggalkan Pas dan hanya bekerjasama dengan Parti Amanah Negara (Amanah) dan DAP dalam Pakatan Harapan.

Bekas menteri Kabinet dan bekas ahli PKR, Datuk Zaid Ibrahim membuat saranan itu bagi menyelamatkan PKR kerana rakyat semakin keliru dengan pendirian politik parti itu.

Ini dilihat apabila Pas hanya menjalinkan kerjasama atau tahaluf siyasi dengan PKR dan Pas juga mahu bekerjasama dengan UMNO.

Katanya, UMNO menyokong Pas dan Pas pula kelihatan mesra dengan UMNO dan adakah bermakna PKR juga menyokong UMNO.

"Jadi sekarang ini orang pun keliru, UMNO sokong Pas, Pas sokong UMNO. PKR sokong Pas, maknanya PKR sokong UMNO..dah bercelaru. Jadi inilah yang memberi keuntungan kepada (Datuk Seri ) Najib (Tun Razak)..sebab orang Malaysia ini fikiran dia tak clear, bercelaru," katanya dalam temubual bersama FMT.

Dalam ucapan perasmian Perhimpunan Agung UMNO baru-baru ini, Datuk Seri Najib Tun Razak mempelawa Pas menjalinkan kerjasama dengan UMNO selepas parti itu tidak lagi bersama parti pembangkang lain.

Najib dijangka akan mengadakan pertemuan dengan Presiden Pas, Datuk Seri Abdul Hadi Awang bagi membincangkan kerjasama itu.

Zaid berkata, PKR berkawan dengan Pas kerana hanya mahu menyelamatkan Selangor tetapi dalam masa sama, rakyat keliru dengan pendirian parti itu.

"PKR di Selangor nak hidup. Nak pastikan mereka memerintah. Jadi mereka kata mereka berkawan dengan Pas..berkawan dengan DAP.

"Orang ramai agak keliru, siapa kawan kita, siapa setia dengan kita. Sekiranya PKR mengamalkan sikap begini, orang ramai akan hilang keyakinan terhadap pembangkang," katanya.

Zaid berkata, sesebuah parti sepatutnya mempunyai prinsip tegas bagi membolehkan rakyat memahami perjuangan parti itu.


FMT

KESAN DIFISIT

Posted: 12 Dec 2015 05:30 PM PST

Nurliyana Abdullah's photo.

KESAN kerajaan terus berbelanja secara defisit bertambah dari tahun ke setahun maka untuk tutup semua subsidi dihapuskan.

kerajaan bawah najib dan menteri2 bodek ampu tak bijak cari sumber baiki ekonomi maka mereka kerjakan poket rakyat termasuk orang miskin, papa kedana, balu dan yang cacat kena cukai GST.

anak baru lahir siap dan berhutang rm30k kesan hutang negara dekat 800 bilion.

rm800 bilion hutang negara makna hutang 29 juta rakyat malaysia.

faham?


NURLIYANA

Bodek.. Jangan Tak Bodek...

Posted: 12 Dec 2015 04:58 PM PST


Persiangan Perhimpunan Agung Umno 2015 nampaknya semakain hanagt dengan pelbagai reaksi dan karenah perwakilan berucap.

Terbaru,  Ahli Parlimen Jerlun, Datuk Othman Aziz hari ini dalam ucapannya mengatakan pemilihan Datuk Seri Razak sebagai Perdana Menteri di negara ini kerana beliau telah dipilih oleh Allah.

"Bukan semua orang boleh menjadi Perdana Menteri. Terdapat hanya satu daripadanya. Sebab Allah telah memilihnya kerana beliau adalah orang yang dipilih," kata Othman disambut tepukan gemuruh hampir 3,000 perwakilan pada perhimpunan agung.

Beliau berucap demikian pada sesi perbahasan dewan, berikutan ucapan dasar Presiden oleh Najib semalam.

"Sebab itu sebagai Perdana Menteri Datuk Seri Najib sedang diserang dari semua pihak kerana beliau adalah Perdana Menteri.

"Jika kita diserang, kita mungkin tidak akan dapat tahan. Ini kerana Datuk Seri Najib mempunyai kemahiran pengurusan profesional yang sangat baik, "katanya dipetik laporanThe Malaysian Insider.

Pemimpin dalam parti hanya perlu kekal fokus kepada kerja mereka kerana terdapat rantaian perintah untuk diikuti, katanya.

"Wakil rakyat perlu bertindak sebagai wakil rakyat, menteri besar seperti menteri besar dan sebagainya dan sebagainya. Ia telah distrukturkan seperti itu.

"Oleh itu, saya ingin memberitahu (semua orang) yang kita tidak perlu memeningkan kepala untuk berfikir seperti seorang Perdana Menteri. Kita hanya perlu melakukan kerja-kerja yang diamanahkan kepada kita. "


Othman sebelum ini berkata ia bukan mudah untuk menjadi seorang pemimpin, kerana sentiasa diuji.

"Seperti Datuk Seri Najib Razak, saya sendiri sedang diuji  dengan pelbagai aduan rakyat."katanya.


Beliau juga berkata kepimpinan bukan tentang melemparkan tuduhan terhadap orang lain dan peranan Timbalan Presiden Umno adalah untuk membantu presiden.Kata-kata beliau itu ditujukan Timbalan Presiden, Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang telah disekat daripada bercakap kepada perwakilan.
 
.

TV tak tunjuk pun?!

Posted: 12 Dec 2015 08:15 AM PSTBuang lah dia dari umno ... KahKahKah

Najib Salahkan Mahathir Punca Tambang ERL Naik

Posted: 12 Dec 2015 07:47 AM PSTDatuk Seri Najib Razak menyalahkan perdana menteri keempat Tun Dr Mahathir Mohamad atas kenaikan tambang kereta api ERL dari Kuala Lumpur ke Lapangan Terbang Antarabangsa KL di Sepang.

Najib memberitahu perwakilan Umno bahawa perjanjian itu sebenarnya ditandatangani pada 1997 lagi ketika era Mahathir – yang kini menjadi pengkritik lantangnya.

"(Daripada) RM35 naik kepada RM55. Tinggi."Tapi tuan-tuan tak tau, perjanjian ini ditandatangani pada 1997 lagi. Bukan setahun dua ini," katanya.

Berucap pada sesi penggulungan Perhimpunan Agung Umno di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) sebentar tadi, Najib mendakwa perjanjian konsesi jangka panjang ERL itu berat sebelah dan beliau menyekat kenaikannya sejak 14 tahun lalu.

"Dalam perjanjian dikuasai syarikat YTL itu - perjanjian yang saya sifatkan berat sebelah - harga berdasarkan projectual traffic(trafik jangkaan). Harga bergantung kepada projectual traffic, lima tahun naik, lima tahun naik.

"Dah kerajaan tak benarkan. Saya jadi perdana menteri, saya kata jangan naik... 14 tahun tak naik, tapi pampasannya berapa? RM2.9 bilion," katanya.

Najib berkata lagi, Putrajaya telah berunding semula dengan syarikat konsesi berkenaan dan terpaksa menyambungnya selama 30 tahun lagi disebabkan terikat dengan perjanjian terdahulu.

.
- mkini Tambah Najib, pihaknya juga akan meminta KTMB mengumumkan perkara tersebut. Justeru, ujar Najib, bagi mengurangkan beban ditanggung rakyat beliau turut mengumumkan diskaun sebanyak 30 peratus diberikan kepada pelajar yang menggunakan kad Siswa 1Malaysia. "Sebab itu saya nak terangkan, saya terima legasi sebelum ini, tapi saya betulkan perkara ini sebab saya tahu rakyat marah. Dan untuk ERL ini, ada beberapa langkah yang kita akan ambil," katanya yang juga berkhidmat sebagai menteri kewangan.
\

HAK ASASI MANUSIA FIDH - "ANWAR MESTI DIBEBASKAN SEGERA !

Posted: 12 Dec 2015 03:15 AM PST

FIDH – International Federation for Human Rights
and its member organization for Malaysia
Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)

 

Joint press release

Paris, Kuala Lumpur, 10 December 2015: Malaysian authorities must immediately and unconditionally release former opposition leader Anwar Ibrahim and allow him to receive proper medical attention, FIDH and its member organization Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) said today on the 10-month anniversary of Anwar's latest imprisonment. Anwar is currently incarcerated in Sungai Buloh prison, Selangor State.

"The ongoing detention of Anwar Ibrahim is the tip of the iceberg of the government's ongoing crackdown against political opponents and critics. Anwar's immediate and unconditional released would be a positive first step towards addressing the deteriorating human rights situation in Malaysia," said FIDH President Karim Lahidji.

On 10 February 2015, the Federal Court in Putrajaya upheld the Court of Appeals' conviction of Anwar on charges of sodomy (Article 377 of the Criminal Code) and sentenced him to five years in prison. Anwar's Imprisonment was the result of a politically motivated prosecution that resulted in criminal proceedings that failed to meet international standards of fair trial. FIDH observed the Court of Appeals' and Federal Court's hearings of Anwar's trial.

On 21 October 2015, in a decision on Malaysia issued at its 197th session, the Inter-Parliamentary Union (IPU) said it feared that Anwar's conviction "may be based on considerations other than legal."

In an opinion issued at its 73rd session on 1 September 2015, the UN Working Group on Arbitrary Detention (UNWGAD) deemed Anwar's detention arbitrary. The UNWGAD called for Anwar's immediate release and for his political rights to be reinstated. In addition, the UNWGAD's opinion considered that Anwar's treatment during his detention "may have violated the prohibition of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment under Article 5 of the UDHR [Universal Declaration of Human Rights]."

The former opposition leader has faced difficulties receiving proper medical attention in Sungai Buloh prison. Anwar's supervising doctor in the prison, appointed by the Ministry of Home Affairs, has repeatedly denied him access to recommended regular and intensive physiotherapy for a serious shoulder injury, which has worsened since his detention. The denial of adequate medical care runs counter to international norms. Article 22(2) of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners states that "sick prisoners who require specialist treatment shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals."

Anwar also suffers from chronic arthritis, gastritis, irregular blood pressure, intestinal bleeding, and has a growth on his kidney. His prison doctor has denied him timely access to doctors of his choice and necessary medical testing.

Since early September, prison authorities have restricted Anwar's access to his lawyers to one hour per week, despite the fact that he is involved in at least 16 ongoing court cases as plaintiff or defendant. This restriction is a breach of his fundamental rights guaranteed under Malaysian law and the Malaysian Constitution, and is against international standards. Principle 18 of the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment states that an imprisoned person "shall be allowed adequate time" for consultation with his legal counsel.

In addition, the Ministry of Home Affairs has denied several foreign embassies and organizations prison visits to Anwar. On 5 November 2015, Malaysia's Prison Affairs Division, under the Ministry of Home Affairs Ministry, rejected a request to visit Anwar made by FIDH three days earlier. No explanation was given for the denial of the visit.

"The persecution of Anwar Ibrahim did not end with his conviction ten months ago – it is continuing behind bars. It's time for the authorities to immediately put an end all acts of harassment against him," said SUARAM Executive Director Sevan Doraisamy.

FIDH and SUARAM demand Malaysian authorities guarantee Anwar his prisoner rights, including the rights to receive adequate medical care and access to a legal counsel, in accordance with relevant international standards.

Press contacts

FIDH: Mr. Andrea Giorgetta (English) – Tel: +66886117722 (Bangkok)
FIDH: Mr. Arthur Manet (French, English, Spanish) – Tel: +33672284294 (Paris)

UMNO pernah berpecah, dan mungkin berpecah lagi? - Nizha Periaswamy

Posted: 12 Dec 2015 01:45 AM PST


umno,pilihanraya

Walaupun banyak telah diperkatakan tentang kewujudan dua pasukan dalam UMNO, jelas ia bukanlah satu perkara baharu, ia satu tradisi yang sudah dibenih sejak tahun 1987 lagi oleh Team A dan Team B ketika itu.

Saban hari, selepas artikel saya mengenai perutusan perasmian Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak pada Perhimpunan Agung UMNO (PAU) 2015 diterbit, ramai pembaca yang membetulkan satu fakta dalam artikel berkenaan. Terima kasih!

Fakta tersebut ialah mengenai sambutan ulang tahun UMNO ke-70 pada Mei tahun hadapan (2016). Minta maaf, saya hanya mengikut skrip yang dibentangkan oleh Perdana Menteri mengenai perkara itu, saya hanya mahu menyambung keterujaan beliau tentang betapa jauhnya UMNO telah berjuang selama ini, di tanah bertuah ini.

Namun, jelas ia satu fakta yang salah, UMNO yang kita laung-laungkan kini bukan berusia 69 tahun tetapi baru sahaja menjengah usia 27 tahun. Kalau diikutkan dalam konteks sosial semasa, ia usia yang paling matang untuk memasuki alam perkahwinan. Apakah itu juga indikasi UMNO Baru ini mahu berkahwin dengan Pas? Okay, itu bukan isu kita sekarang, saya reserve isu itu dalam artikel akan datang!

Kisah kewujudan Team A diketuai Dr Mahathir dan Team B diketuai Tan Sri Tengku Razaleigh Hamzah sehingga mencetuskan UMNO Baru pada tahun 1988 bukanlah satu kisah yang boleh disembunyikan.

Walaupun kena 'boo', ia tetap sejarah dan sejarah itu sepatutnya diberi keutamaan oleh semua rakyat Malaysia. Tak usah 'buat-buat' tak tahu atau tak mahu tahu. Lebih-lebih lagi ia dilihat sebagai detik paling pahit bagi sejarah UMNO itu sendiri.

Ketika itu, bekas Perdana Menteri, Tun Dr Mahathir Mohamad dikatakan hampir-hampir tewas dalam jawatan Presiden UMNO kerana terdapat beberapa cawangan yang tidak berdaftar turut menghantar perwakilan ke Perhimpunan.


Ekoran itu keputusan pemilihan diisytiharkan tidak sah dan kelicikan Dr Mahathir berjaya membetulkan keadaan dengan mengadakan pemilihan semula.

Macam-macam yang berlaku ketika itu, terlalu mendalam dan merumitkan kalau hendak dicerita semula. Terlalu banyak dan penuh taktik. Membabitkan ahli politik yang disanjungi dan diagungkan sekarang, saya rasa eloklah saya berhenti di sini sahaja. Lagipun, ketika itu tiada media sosial, tiada Sarawak Report, tiada kecanggihan teknologi seperti sekarang yang membogelkan segala-galanya seperti mana sekarang.

Apapun, kebimbangan kebanyakkan orang khususnya rakyat Malaysia lebih-lebih lagi yang berbangsa Melayu, pro UMNO ialah jikalau sejarah akan berulang. Jika dahulu kita ada Team A dan Team B tanpa menamakan sesiapa secara langsung, sekarang seolah-olah sudah ada Team Najib dan Team Muhyiddin yang digambarkan secara jelas lagi terang.

Jika dulu Team A sanggup lakukan apa sahaja untuk kembali berkuasa, kini juga tidak banyak beza. Namun, intipati konflik ketika itu amatlah berbeza dengan sekarang. Ia membabitkan dua perkara yang lain dan mungkin lebih besar sekarang dengan adanya pelbagai pendedahan menggunakan media sosial serta portal antarabangsa, melibatkan wang, wang yang sangat banyak dan pelbagai pihak yang lain.

Tetapi, setakat ke hari ini, walau sejauh mana perkara ini diheret, UMNO Baru ini masih digam kuat, belum ada tanda-tanda ia akan berpisah dua. Mungkin kerana si ketua kedua-dua team masih di bawah payung UMNO yang sama, atau mungkin salah seorang tidak cukup 'berani' untuk bertindak seberani ketua Team A dahulu, mungkin mereka mahu perkara ini diselesaikan secara pintar atau mungkin juga mereka telah diberi amaran, saya tidak tahu.

Tetapi, jika 'sejarah berulang', satu-satunya perkara yang ingin saya tahu, tertanya-tanya juga di dalam hati ini ialah, apa nama baharu UMNO Baru kelak? UMNO Baru Baharu? UMNO Baru 2, UMNO Baru 2.1, UMNO?????


FMT.

Ramai sangup mati bersama Najib- Perwakilan UMNO Kelantan - Faiz Zainudin

Posted: 12 Dec 2015 01:00 AM PST


Abdullah-Mat-Yassin_najib_umno_600

Pemimpin UMNO digesa supaya bangkit mempertahankan Najib sekiranya beliau difitnah pembangkang.

KUALA LUMPUR: Ramai orang sangup mati bersama Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak dalam mempertahankan parti yang menjadi tunjang kepada orang Melayu.


Perkara itu ditegaskan oleh Perwakilan dari Kelantan, Datuk Abdullah Mat Yassim, apabila presiden UMNO sering diasak pelbagai pihak ketika ini.

"Saya kata Datuk Seri (Najib) kamu jangan risau, semua orang sanggup mati bersama Datuk Seri," katanya ketika membahaskan isu ekonomi di Persidangan Agung UMNO 2015 pada Sabtu.

Mengulas lanjut, beliau menggesa pemimpin tertinggi Melayu itu supaya menyaman pihak pembangkang yang dilihat secara lantang menyerang UMNO dengan menabur fitnah kepada Perdana Menteri.

"Saya nak minta presiden, timbalan presiden, jika pihak pembangkang buat fitnah mengeluarkan isu yang tidak munasabah, saya minta saman terus dan ajar (mereka)," katanya.

Perdana Menteri, Njib, terpalit dengan kontroversi dan kritikan serta serangan daripada pelbagai pihak termasuk timbalannya, Tan Sri Muhyiddin Yassin berhubung skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dan isu derma RM 2.6 bilion.


FMT

Keliru - Ustaz mana yang nak tolong jawab ni!!

Posted: 12 Dec 2015 12:15 AM PST


Timbul persoalan, semacam mana dalam kotak pemikiran aku juga! Cuma aku tak pandai nak olah ayat-ayat yang begitu baik untuk difahami dengan apa yang sedang berlaku..


Saya ahli PAS sejak di universiti. Aktif dalam jemaah PAS di pelbagai universiti. Semoga saya bakal masuk syurga kerana 'dipilih Allah' untuk tidak menjadi pengkhianat dan munafik. Takkan pilihan Allah ini ke neraka kan? Opss saya bergurau pagi Jumaat. 


Ya, saya ahli PAS dan saya faham sangat objektif PAS, matlamat Pakatan Rakyat (PR) dan apakah hujah yang diguna pakai PAS untuk menghalalkan tahaluf siasi dalam Pakatan Rakyat. Yelah, orang lama. Senang faham. Juga kerana saya sudah biasa mendengar hujah pemimpin di semua peringkat tentang itu.


Persoalan saya kepada para ulamak dalam PAS, dengan mengharapkan respons balas segera, seperti nukilan dalam silibus usrah parti - bahawa setiap permasalahan parti, isu semasa dan nasional mesti ditangani segera - adalah seperti berikut:


1. Apa keputusan akhir tentang keabsahan tahaluf siasi dalam PR? Beberapa tahun lalu, beria benar ulama kita menghujani persoalan berbaur hasutan tahrim terhadap tahaluf itu. Sekarang semua senyap. Apa natijah ilmiahnya?


2. Atas dasar apakah tahaluf dengan PKR dikekalkan? Islamnya kah? Atau keadilannya? Atau kuasanya? Atau jawatan serta peluang mengajar di seluruh negeri kaya raya ini? Kalau dulu, beriya benar membantah kelompok tertentu di dalam parti yang digelar 'mengetum' bersama saudara Ibnu Ibrahim. Apa sayang itu kembali setelah Ibnu Ibrahim di penjara?


3. Persoalan kedua di atas, saya kemukakan kerana setahu saya PKR secara rasmi menolak pembentangan Hudud (KJS2) pindaan 2015 oleh kerajaan Kelantan. Ingat lagi hujah Wan Azizah yang dipangkah kemas oleh hulubalang ulama PAS?


4. Jika boleh berbaik dengan PKR, marilah kita sama-sama berbaik dengan Umno. Logiknya begitu. Setelah presiden PAS menghulur lengan kepada Umno, disambut pula presiden Umno atas dasar silaturahim lalu merangkul lengan itu, jangan pula PAS menyiku kasar. Dengan PKR yang menolak hudud masih berselimut bersama, apalah kiranya untuk mendekati Umno. Tentu dapat kuasa lebih besar berbanding hanya exco di Selangor. Ehhh kuasa itu untuk Islam jua. Bolehlah ulama PAS nanti bersama-sama dengan Jakim untuk menyebarkan Islam.


5. Oleh itu, saya rasa presiden PAS jangan cepat menolak sambutan presiden Umno itu dengan alasan asas Islam didahulukan, sedangkan belum berjumpa, belum bermuzakarah dan belum bersemeja bulat. Jumpalah dulu. Jangan segan.

6. Jika PAS mengisytiharkan DAP sebagai musuh utama politiknya, maka mendekati Umno adalah satu pilihan terbaik, justeru berijtihadlah para ulama PAS. Pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Logiknya, berbaik dengan Umno lebih menguntungkan berbanding dengan PKR. Ruang pelaksanaan Islam makin melebar. Tidak percaya?


7. Jika muncul rasa ragu terhadap Umno, jika meluat terhadap sambutan silaturahim Najib, maka rasa-rasa itu sepatutnya diambil kira sejak awal lagi, sebelum perang saudara meletus dalam PR. Ingatkan dulu kita berperang?


8. Saya mengharapkan ulama PAS bimbinglah parti ini ke jalan benar. Jalan insaf. Sudahlah berputus jambatan dengan DAP, bertarik tali dengan PKR, maka jalan benar itu duduk semeja dengan Umno.


9. Atau akhirnya nanti, anak muda menggelar PAS parti politik acah-acah. Semuanya kerana sekelompok anak muda agamawan ingin menguasai parti maka pemimpin mesra PR disingkir. PR diretakkan. PKR dihenyak kemudian dijadikan pasangan intim di Selangor. Bermain acah-acah dengan Umno kerana mengharapkan pelaksanaan Hudud di Kelantan. Apabila bayang Akta 355 hilang dari Parlimen, maka mulalah rasa mual dengan Umno kembali?


Saya masih keliru. Saya rasa loya. Mahu menekan loceng untuk turun, tetapi di luar sana masih gelap gelita. Tidak pasti di hutan mana, di gunung apa, bas ini sedang berada.


Terima kasih kepada yang sudi menjawabnya. Jawablah di dalam usrah dan whatsapp kalian. Fi amanillah. – 11 Disember, 2015.

Saya ahli PAS sejak di universiti. Aktif dalam jemaah PAS di pelbagai universiti. Semoga saya bakal masuk syurga kerana 'dipilih Allah' untuk tidak menjadi pengkhianat dan munafik. Takkan pilihan Allah ini ke neraka kan? Opss saya bergurau pagi Jumaat.
Ya, saya ahli PAS dan saya faham sangat objektif PAS, matlamat Pakatan Rakyat (PR) dan apakah hujah yang diguna pakai PAS untuk menghalalkan tahaluf siasi dalam Pakatan Rakyat. Yelah, orang lama. Senang faham. Juga kerana saya sudah biasa mendengar hujah pemimpin di semua peringkat tentang itu.
Persoalan saya kepada para ulamak dalam PAS, dengan mengharapkan respons balas segera, seperti nukilan dalam silibus usrah parti - bahawa setiap permasalahan parti, isu semasa dan nasional mesti ditangani segera - adalah seperti berikut:

1. Apa keputusan akhir tentang keabsahan tahaluf siasi dalam PR? Beberapa tahun lalu, beria benar ulama kita menghujani persoalan berbaur hasutan tahrim terhadap tahaluf itu. Sekarang semua senyap. Apa natijah ilmiahnya? 2. Atas dasar apakah tahaluf dengan PKR dikekalkan? Islamnya kah? Atau keadilannya? Atau kuasanya? Atau jawatan serta peluang mengajar di seluruh negeri kaya raya ini? Kalau dulu, beriya benar membantah kelompok tertentu di dalam parti yang digelar 'mengetum' bersama saudara Ibnu Ibrahim. Apa sayang itu kembali setelah Ibnu Ibrahim di penjara?
3. Persoalan kedua di atas, saya kemukakan kerana setahu saya PKR secara rasmi menolak pembentangan Hudud (KJS2) pindaan 2015 oleh kerajaan Kelantan. Ingat lagi hujah Wan Azizah yang dipangkah kemas oleh hulubalang ulama PAS?
4. Jika boleh berbaik dengan PKR, marilah kita sama-sama berbaik dengan Umno. Logiknya begitu. Setelah presiden PAS menghulur lengan kepada Umno, disambut pula presiden Umno atas dasar silaturahim lalu merangkul lengan itu, jangan pula PAS menyiku kasar. Dengan PKR yang menolak hudud masih berselimut bersama, apalah kiranya untuk mendekati Umno. Tentu dapat kuasa lebih besar berbanding hanya exco di Selangor. Ehhh kuasa itu untuk Islam jua. Bolehlah ulama PAS nanti bersama-sama dengan Jakim untuk menyebarkan Islam.
5. Oleh itu, saya rasa presiden PAS jangan cepat menolak sambutan presiden Umno itu dengan alasan asas Islam didahulukan, sedangkan belum berjumpa, belum bermuzakarah dan belum bersemeja bulat. Jumpalah dulu. Jangan segan.
6. Jika PAS mengisytiharkan DAP sebagai musuh utama politiknya, maka mendekati Umno adalah satu pilihan terbaik, justeru berijtihadlah para ulama PAS. Pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Logiknya, berbaik dengan Umno lebih menguntungkan berbanding dengan PKR. Ruang pelaksanaan Islam makin melebar. Tidak percaya?
7. Jika muncul rasa ragu terhadap Umno, jika meluat terhadap sambutan silaturahim Najib, maka rasa-rasa itu sepatutnya diambil kira sejak awal lagi, sebelum perang saudara meletus dalam PR. Ingatkan dulu kita berperang?
8. Saya mengharapkan ulama PAS bimbinglah parti ini ke jalan benar. Jalan insaf. Sudahlah berputus jambatan dengan DAP, bertarik tali dengan PKR, maka jalan benar itu duduk semeja dengan Umno.
9. Atau akhirnya nanti, anak muda menggelar PAS parti politik acah-acah. Semuanya kerana sekelompok anak muda agamawan ingin menguasai parti maka pemimpin mesra PR disingkir. PR diretakkan. PKR dihenyak kemudian dijadikan pasangan intim di Selangor. Bermain acah-acah dengan Umno kerana mengharapkan pelaksanaan Hudud di Kelantan. Apabila bayang Akta 355 hilang dari Parlimen, maka mulalah rasa mual dengan Umno kembali?
Saya masih keliru. Saya rasa loya. Mahu menekan loceng untuk turun, tetapi di luar sana masih gelap gelita. Tidak pasti di hutan mana, di gunung apa, bas ini sedang berada.
Terima kasih kepada yang sudi menjawabnya. Jawablah di dalam usrah dan whatsapp kalian. Fi amanillah. – 11 Disember, 2015.
- See more at: http://www.themalaysianinsider.com/rencana/article/keliru-dengan-pendekatan-pas-omar-mohamed#sthash.JUyEQiNR.xpzVtW6q.dpuf
Saya ahli PAS sejak di universiti. Aktif dalam jemaah PAS di pelbagai universiti. Semoga saya bakal masuk syurga kerana 'dipilih Allah' untuk tidak menjadi pengkhianat dan munafik. Takkan pilihan Allah ini ke neraka kan? Opss saya bergurau pagi Jumaat.
Ya, saya ahli PAS dan saya faham sangat objektif PAS, matlamat Pakatan Rakyat (PR) dan apakah hujah yang diguna pakai PAS untuk menghalalkan tahaluf siasi dalam Pakatan Rakyat. Yelah, orang lama. Senang faham. Juga kerana saya sudah biasa mendengar hujah pemimpin di semua peringkat tentang itu.
Persoalan saya kepada para ulamak dalam PAS, dengan mengharapkan respons balas segera, seperti nukilan dalam silibus usrah parti - bahawa setiap permasalahan parti, isu semasa dan nasional mesti ditangani segera - adalah seperti berikut:

1. Apa keputusan akhir tentang keabsahan tahaluf siasi dalam PR? Beberapa tahun lalu, beria benar ulama kita menghujani persoalan berbaur hasutan tahrim terhadap tahaluf itu. Sekarang semua senyap. Apa natijah ilmiahnya? 2. Atas dasar apakah tahaluf dengan PKR dikekalkan? Islamnya kah? Atau keadilannya? Atau kuasanya? Atau jawatan serta peluang mengajar di seluruh negeri kaya raya ini? Kalau dulu, beriya benar membantah kelompok tertentu di dalam parti yang digelar 'mengetum' bersama saudara Ibnu Ibrahim. Apa sayang itu kembali setelah Ibnu Ibrahim di penjara?
3. Persoalan kedua di atas, saya kemukakan kerana setahu saya PKR secara rasmi menolak pembentangan Hudud (KJS2) pindaan 2015 oleh kerajaan Kelantan. Ingat lagi hujah Wan Azizah yang dipangkah kemas oleh hulubalang ulama PAS?
4. Jika boleh berbaik dengan PKR, marilah kita sama-sama berbaik dengan Umno. Logiknya begitu. Setelah presiden PAS menghulur lengan kepada Umno, disambut pula presiden Umno atas dasar silaturahim lalu merangkul lengan itu, jangan pula PAS menyiku kasar. Dengan PKR yang menolak hudud masih berselimut bersama, apalah kiranya untuk mendekati Umno. Tentu dapat kuasa lebih besar berbanding hanya exco di Selangor. Ehhh kuasa itu untuk Islam jua. Bolehlah ulama PAS nanti bersama-sama dengan Jakim untuk menyebarkan Islam.
5. Oleh itu, saya rasa presiden PAS jangan cepat menolak sambutan presiden Umno itu dengan alasan asas Islam didahulukan, sedangkan belum berjumpa, belum bermuzakarah dan belum bersemeja bulat. Jumpalah dulu. Jangan segan.
6. Jika PAS mengisytiharkan DAP sebagai musuh utama politiknya, maka mendekati Umno adalah satu pilihan terbaik, justeru berijtihadlah para ulama PAS. Pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Logiknya, berbaik dengan Umno lebih menguntungkan berbanding dengan PKR. Ruang pelaksanaan Islam makin melebar. Tidak percaya?
7. Jika muncul rasa ragu terhadap Umno, jika meluat terhadap sambutan silaturahim Najib, maka rasa-rasa itu sepatutnya diambil kira sejak awal lagi, sebelum perang saudara meletus dalam PR. Ingatkan dulu kita berperang?
8. Saya mengharapkan ulama PAS bimbinglah parti ini ke jalan benar. Jalan insaf. Sudahlah berputus jambatan dengan DAP, bertarik tali dengan PKR, maka jalan benar itu duduk semeja dengan Umno.
9. Atau akhirnya nanti, anak muda menggelar PAS parti politik acah-acah. Semuanya kerana sekelompok anak muda agamawan ingin menguasai parti maka pemimpin mesra PR disingkir. PR diretakkan. PKR dihenyak kemudian dijadikan pasangan intim di Selangor. Bermain acah-acah dengan Umno kerana mengharapkan pelaksanaan Hudud di Kelantan. Apabila bayang Akta 355 hilang dari Parlimen, maka mulalah rasa mual dengan Umno kembali?
Saya masih keliru. Saya rasa loya. Mahu menekan loceng untuk turun, tetapi di luar sana masih gelap gelita. Tidak pasti di hutan mana, di gunung apa, bas ini sedang berada.
Terima kasih kepada yang sudi menjawabnya. Jawablah di dalam usrah dan whatsapp kalian. Fi amanillah. – 11 Disember, 2015.
- See more at: http://www.themalaysianinsider.com/rencana/article/keliru-dengan-pendekatan-pas-omar-mohamed#sthash.JUyEQiNR.xpzVtW6q.dpuf
Saya ahli PAS sejak di universiti. Aktif dalam jemaah PAS di pelbagai universiti. Semoga saya bakal masuk syurga kerana 'dipilih Allah' untuk tidak menjadi pengkhianat dan munafik. Takkan pilihan Allah ini ke neraka kan? Opss saya bergurau pagi Jumaat.
Ya, saya ahli PAS dan saya faham sangat objektif PAS, matlamat Pakatan Rakyat (PR) dan apakah hujah yang diguna pakai PAS untuk menghalalkan tahaluf siasi dalam Pakatan Rakyat. Yelah, orang lama. Senang faham. Juga kerana saya sudah biasa mendengar hujah pemimpin di semua peringkat tentang itu.
Persoalan saya kepada para ulamak dalam PAS, dengan mengharapkan respons balas segera, seperti nukilan dalam silibus usrah parti - bahawa setiap permasalahan parti, isu semasa dan nasional mesti ditangani segera - adalah seperti berikut:

1. Apa keputusan akhir tentang keabsahan tahaluf siasi dalam PR? Beberapa tahun lalu, beria benar ulama kita menghujani persoalan berbaur hasutan tahrim terhadap tahaluf itu. Sekarang semua senyap. Apa natijah ilmiahnya? 2. Atas dasar apakah tahaluf dengan PKR dikekalkan? Islamnya kah? Atau keadilannya? Atau kuasanya? Atau jawatan serta peluang mengajar di seluruh negeri kaya raya ini? Kalau dulu, beriya benar membantah kelompok tertentu di dalam parti yang digelar 'mengetum' bersama saudara Ibnu Ibrahim. Apa sayang itu kembali setelah Ibnu Ibrahim di penjara?
3. Persoalan kedua di atas, saya kemukakan kerana setahu saya PKR secara rasmi menolak pembentangan Hudud (KJS2) pindaan 2015 oleh kerajaan Kelantan. Ingat lagi hujah Wan Azizah yang dipangkah kemas oleh hulubalang ulama PAS?
4. Jika boleh berbaik dengan PKR, marilah kita sama-sama berbaik dengan Umno. Logiknya begitu. Setelah presiden PAS menghulur lengan kepada Umno, disambut pula presiden Umno atas dasar silaturahim lalu merangkul lengan itu, jangan pula PAS menyiku kasar. Dengan PKR yang menolak hudud masih berselimut bersama, apalah kiranya untuk mendekati Umno. Tentu dapat kuasa lebih besar berbanding hanya exco di Selangor. Ehhh kuasa itu untuk Islam jua. Bolehlah ulama PAS nanti bersama-sama dengan Jakim untuk menyebarkan Islam.
5. Oleh itu, saya rasa presiden PAS jangan cepat menolak sambutan presiden Umno itu dengan alasan asas Islam didahulukan, sedangkan belum berjumpa, belum bermuzakarah dan belum bersemeja bulat. Jumpalah dulu. Jangan segan.
6. Jika PAS mengisytiharkan DAP sebagai musuh utama politiknya, maka mendekati Umno adalah satu pilihan terbaik, justeru berijtihadlah para ulama PAS. Pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Logiknya, berbaik dengan Umno lebih menguntungkan berbanding dengan PKR. Ruang pelaksanaan Islam makin melebar. Tidak percaya?
7. Jika muncul rasa ragu terhadap Umno, jika meluat terhadap sambutan silaturahim Najib, maka rasa-rasa itu sepatutnya diambil kira sejak awal lagi, sebelum perang saudara meletus dalam PR. Ingatkan dulu kita berperang?
8. Saya mengharapkan ulama PAS bimbinglah parti ini ke jalan benar. Jalan insaf. Sudahlah berputus jambatan dengan DAP, bertarik tali dengan PKR, maka jalan benar itu duduk semeja dengan Umno.
9. Atau akhirnya nanti, anak muda menggelar PAS parti politik acah-acah. Semuanya kerana sekelompok anak muda agamawan ingin menguasai parti maka pemimpin mesra PR disingkir. PR diretakkan. PKR dihenyak kemudian dijadikan pasangan intim di Selangor. Bermain acah-acah dengan Umno kerana mengharapkan pelaksanaan Hudud di Kelantan. Apabila bayang Akta 355 hilang dari Parlimen, maka mulalah rasa mual dengan Umno kembali?
Saya masih keliru. Saya rasa loya. Mahu menekan loceng untuk turun, tetapi di luar sana masih gelap gelita. Tidak pasti di hutan mana, di gunung apa, bas ini sedang berada.
Terima kasih kepada yang sudi menjawabnya. Jawablah di dalam usrah dan whatsapp kalian. Fi amanillah. – 11 Disember, 2015.
- See more at: http://www.themalaysianinsider.com/rencana/article/keliru-dengan-pendekatan-pas-omar-mohamed#sthash.JUyEQiNR.xpzVtW6q.dpuf

Saya ahli PAS sejak di universiti. Aktif dalam jemaah PAS di pelbagai universiti. Semoga saya bakal masuk syurga kerana 'dipilih Allah' untuk tidak menjadi pengkhianat dan munafik. Takkan pilihan Allah ini ke neraka kan? Opss saya bergurau pagi Jumaat. - See more at: http://www.themalaysianinsider.com/rencana/article/keliru-dengan-pendekatan-pas-omar-mohamed#sthash.JUyEQiNR.xpzVtW6q.dpuf
 Sumber : Klik Sini
Saya ahli PAS sejak di universiti. Aktif dalam jemaah PAS di pelbagai universiti. Semoga saya bakal masuk syurga kerana 'dipilih Allah' untuk tidak menjadi pengkhianat dan munafik. Takkan pilihan Allah ini ke neraka kan? Opss saya bergurau pagi Jumaat. - See more at: http://www.themalaysianinsider.com/rencana/article/keliru-dengan-pendekatan-pas-omar-mohamed#sthash.JUyEQiNR.xpzVtW6q.dpufNajib masih abang dan kawan -Shafie Apdal Adam Abu Bakar

Posted: 11 Dec 2015 11:30 PM PST


Shafie-Apdal_najib_600

Shafie tegas menyatakan bahawa beliau akan tetap menegakkan kebenaran dalam perjuangannya.

KUALA LUMPUR: "Dia (Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak) masih lagi abang, dan masih lagi kawan," demikian kata Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Mohd Shafie Apdal apabila mengulas status hubungan beliau bersama pemimpin nombor satu parti Melayu itu.


Namun, dalam masa yang sama, Shafie menegaskan bahawa beliau akan tetap menegakkan kebenaran dalam perjuangannya.

"Ada perkara yang kita kata betul dan ada yang kita kata tidak betul walaupun kita bersalaman dan berpeluk.

"Ia bagi menyelesaikan isu ekonomi negara, seperti masalah 1MDB, masalah pengangguran, masalah kehidupan masyarakat di peringkat bawah," jelasnya sewaktu ditemui pemberita di Pusat Dagangan Dunia Putra (PWTC) pada Sabtu.

Mengulas lanjut, Shafie turut menyatakan bahawa beliau secara langsung telah membantu Najib sebaiknya terutama dalam isu-isu membabitkan perkara yang penting.

"Sekurang-kurangnya kita memberi sumbangan. Walaupun kecil, tapi untuk kebaikan. Perbezaan dari segi cara dan kaedah itu sudah menjadi kebiasaan di dalam UMNO," ujarnya lagi.


FMT

BLOG - BLOG PAKATAN RAKYAT